Przejdź do treści

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informuję, iż:

1) Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

PremiumPrint, ul. Andrychowska 42a, 61-333 Poznań (dalej: PremiumPrint). We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i wykonywania obowiązków współadministratorów wynikających z ww. rozporządzenia należy kontaktować się z jednym ze współadministratorów, pisemnie (adres siedziby: PremiumPrint, ul. Andrychowska 42a, 61-333 Poznań) lub mailem (adres poczty elektronicznej kontakt@premium-print.pl) lub numerem telefonu +48 792 425 924.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) Zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych w ramach sklepu internetowego prowadzonego przez PremiumPrint pod adresem www.premium-print.pl (dalej: premium-print.pl), której stroną jest Pani/Pan, w tym utworzenia i prowadzenia konta Klienta w premium-print.pl, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) ww. rozporządzenia;

b) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez PremiumPrint (poza sklepami internetowymi), której stroną jest Pani/Pan, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) ww. rozporządzenia;

c) ustosunkowania się do zgłoszonych przez Panią/Pana roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady fizyczne produktów oferowanych przez PremiumPrint, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) i c) ww. rozporządzenia;

d) otrzymywania informacji handlowych, w tym marketingowych, od PremiumPrint, w tym drogą elektroniczną na zasadzie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) ww. rozporządzenia.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych w pkt .2) lit. a), b) i c) powyżej, będą przechowywane do czasu rozwiązania zawartej umowy i likwidacji Konta Klienta lub przez okres przedawnienia roszczeń z tym związanych oraz przez okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowej przez współadministratorów, a przetwarzane w celach wskazanych w pkt .2) lit. d) – będą przechowywane do czasu odwołania zgody, nie później jednak niż do zakończenia organizowania przez PremiumPrint działań handlowych, marketingowych, w tym akcji promocyjnych, lub prowadzenia programu lojalnościowego.

4) w przypadku zakupu przez Panią/Pana produktu oferowanego przez PremiumPrint, dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym, przewoźnikom, podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz współadministratorów, wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz otrzymywania informacji handlowych dot. działalności handlowo-usługowej współadministratorów.

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia;

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych wskazanych w pkt .2) lit. a) – c) powyżej jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy; konsekwencją ich niepodania będzie brak sprzedaży Pani/Panu produktów oferowanych przez PremiumPrint;

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach oceny czynników osobowych, preferencji co do wyboru produktu/usługi określonego rodzaju, ceny i przeznaczenia produktu/usługi, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie automatyczne dostosowanie oferty produktu/usługi bez interwencji ludzkiej.

0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu